m menu image  m home m cart

Ruční vysokozdvižné vozíkyRuční vysokozdvižný vozík, do 400 kg, výška zdvihu 1 500 mm


MB-110719
Ruční vysokozdvižný vozík, do 400 kg, výška zdvihu 1 500 mm

15 499,00 Kč bez DPH
18 753,79 Kč s DPH
Plošinový zvedací vozík, do 200 kg, výška zdvihu 850 mm


MB-150274
Plošinový zvedací vozík, do 200 kg, výška zdvihu 850 mm

11 929,00 Kč bez DPH
14 434,09 Kč s DPH
Ruční vysokozdvižný vozík Manutan, do 1 000 kg, výška zdvihu 1 6


MB-1500121
Ruční vysokozdvižný vozík Manutan, do 1 000 kg, výška zdvihu 1 6

18 999,00 Kč bez DPH
22 988,79 Kč s DPH

Ruční vysokozdvižný vozík Red, do 1 000 kg, výška zdvihu 1 600 m


MB-995359
Ruční vysokozdvižný vozík Red, do 1 000 kg, výška zdvihu 1 600 m

29 999,00 Kč bez DPH
36 298,79 Kč s DPH
Ruční vysokozdvižný vozík Red, do 1 000 kg, výška zdvihu 2 500 m


MB-995360
Ruční vysokozdvižný vozík Red, do 1 000 kg, výška zdvihu 2 500 m

39 759,00 Kč bez DPH
48 108,39 Kč s DPH
Ruční vysokozdvižný vozík Red, do 1 000 kg, výška zdvihu 3 000 m


MB-995361
Ruční vysokozdvižný vozík Red, do 1 000 kg, výška zdvihu 3 000 m

42 569,00 Kč bez DPH
51 508,49 Kč s DPH

Ruční vysokozdvižný vozík s krátkými vidlicemi, do 120 kg, výška


MB-784010
Ruční vysokozdvižný vozík s krátkými vidlicemi, do 120 kg, výška

9 209,00 Kč bez DPH
11 142,89 Kč s DPH
Ruční vysokozdvižný vozík, do 1 000 kg, výška zdvihu 2 500 mm


MB-110712
Ruční vysokozdvižný vozík, do 1 000 kg, výška zdvihu 2 500 mm

26 999,00 Kč bez DPH
32 668,79 Kč s DPH
Ruční vysokozdvižný vozík, do 1 000 kg, výška zdvihu 3 000 mm


MB-110713
Ruční vysokozdvižný vozík, do 1 000 kg, výška zdvihu 3 000 mm

30 189,00 Kč bez DPH
36 528,69 Kč s DPH

Ruční vysokozdvižný vozík, do 500 kg, výška zdvihu 1 560 mm


MB-1500115
Ruční vysokozdvižný vozík, do 500 kg, výška zdvihu 1 560 mm

15 999,00 Kč bez DPH
19 358,79 Kč s DPH